V162

Optimal helhedsløsning for børnefamilien med de individuelle boligkrav. 162 m² - 3 børneværelser