Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

eurodan-huse as
CVR :19 72 39 41
E-mail : salg@eurodan-huse.dk
Telefon : 70 23 73 88


Privatlivspolitik
 
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Da vi behandler persondata, har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

eurodan-huse er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: persondata@eurodan-huse.dk eller kontakte vores kontaktperson vedr. persondatalov, Thomas Kallenbach på tlf. 20691635.

Behandling af persondata
Personoplysninger omfatter alle slags informationer, der kan henføres til dig.
Vi indsamler disse personoplysninger om dig: For- og efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer.

Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi de ovenstående informationer, medmindre det fravælges via cookiebaren. Indsamlingen sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, øvrig brug af services eller bestillinger via websitet.

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb/bestillinger.

Formål
Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål: 

Målrettet markedsføring 
Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vi anser for at være relevante for dig, at registrere dine bestillinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev, katalog mm. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Eksempler på formål:


Dataminimering 
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour 
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er relevante. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke
Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev, bestilling af katalog, opringning mm. er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.
Vi anvender kun databehandlere, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter, i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Brug af cookies” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.


Dine rettigheder 
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Hvis du ikke længere ønsker, at vi opbevarer dine data i vores database for målrettet markedsføring, kan du sende en mail til os og afmelde dig på følgende mailadresse:
afmeldGDPR@eurodan-huse.dk

Dette websted ejes af:
eurodan-huse
CVR-nr. 19723941
Skånevej 15
6230 Rødekro

Kontaktperson vedr. persondatalov:
Thomas Kallenbach
e-mail: persondata@eurodan-huse.dk