Længehus med skråt tag i rød

Sådan ser dit byggeforløb ud med eurodan-huse

At bygge hus er en perlerække af små og store opgaver, der skal udføres i en bestemt rækkefølge. Vi har opført mere end 14.000 eurodan-huse gennem tiden, og med den erfaring i bagagen guider vi dig sikkert gennem alle byggeforløbets faser. Lige fra de allertidligste overvejelser omkring byggegrund, placering af huse på en grund, arkitektur, materialer og indretning til den dag, hvor vi kan overdrage nøglen til dig. Og faktisk endnu længere end det.

Book et uforpligtende møde

Vi holder dig i hånden igennem hele dit byggeforløb

Kunder i byggeproces

1. Det forudgående salgsforløb

Vi kigger på materialer, drøfter den valgte husløsning og økonomi, og endelig udarbejder vi alle relevante dokumenter, som begge parter underskriver
Her træffes alle de store beslutninger om huset. Efter grundige snakke om dine ideer og ønsker, udarbejder vi plantegning, facadetegning og beliggenhedsplan. Der skal vælges materialer, f.eks. gulve, vinduer og lofter. Du skal også beslutte, om du vil betale i rater eller samlet ved aflevering. Denne fase afsluttes, når tegninger og aftaledokumenter er godkendt og underskrevet.

Fyr der smiler

2. Projektering af dit hus

Når kontrakten er underskrevet, er der en række ting, der skal klares, før vi kan igangsætte byggeriet. Der ansøges om byggetilladelse. Der udarbejdes ingeniør- og energiberegninger, huset detailprojekteres, alle materialer bestilles og der indgås aftaler med vores entreprenører.
Det er nødvendigt at planlægge og tilrettelægge alt ned til mindste detalje, således vi er sikre på at kunne holde tidsplanen projektet igennem.
Det er også i denne fase, at der søges om byggetilladelse. Kort sagt sikrer vi her, at alt er gennemtænkt og planlagt, så du får dit hus præcis på den dag, vi har aftalt. 

Murstensvalg

3. Byggeriet igangsættes - afsætning

1 - 2 uger inden opstart vil du blive kontaktet af din bygge-
leder, som har ansvaret for byggeriet. Sammen godkender I afsætningen og den rigtige kote (højde). Eventuel ændring af kotehøjde skal ske med accept fra landinspektør/kommune.
På første møde på byggepladsen afstemmer vi i fællesskab forventningerne til forløbet, så du hele vejen igennem føler dig tryg ved processen. 

Håndtryk

Bestil katalog

Vi sender dig et stort eksklusivt katalog- direkte til din postkasse.Det er nemt - du skal blot udfylde formularen- og så er det ganske gratis og helt uforpligtende! Du kan downloade et katalog længere nede på siden.

Du skal indtaste både dit for- og efternavn
Din e-mailadresse skal være gyldig
Du skal indtaste både vejnavn og husnummer
Du skal udfylde både postnummer og by
Dit telefonnummer skal være 8 cifre

4. Støbe- og kloakarbejde

Bortkørsel af jord klares oftest, mens der graves ud. Du kan vælge os til at køre jorden bort, eller du kan vælge selv at stå for det. Entreprenøren udgraver til huset ud fra dybderne angivet i jordbundsanalysen. Efterfølgende støber vi fundamenter, gulve og udfører kloakarbejdet. Udgravningen
godkendes af en geotekniker for at sikre, at dit hus står på et solidt fundament. Samtidigt bliver der lavet effektiv
radonudluftning, så den radioaktive gasart fra undergrunden ved byggeriets færdiggørelse er ført op over loftet.

Byggegrund Fundament

5. Tagkonstruktion, skalmuring, indvendig arbejde og evt. medbyg

Når fundament og gulvkonstruktion er hærdet, opstiller vi vægelementerne, rejser spærene, og i løbet af nogle dage kan du holde rejsegilde. Tømrerne arbejder dernæst videre med tagkonstruktionen, og taget lukkes hurtigt med undertag. Inden der isoleres, kommer elektrikeren forbi for at trække kabler.

Vinduer og døre skal nu isættes, så skalmuring kan begyndes. Nu kan du for alvor begynde at se, hvordan dit nye eurodan-hus kommer til at se ud.

En affugter sættes herefter op i huset for at fjerne rest af bygge-
fugt og endeligt måler et uafhængigt selskab fugtindholdet i elementer og gulve.

Når gulve og vægge er tilstrækkeligt affugtet, kan flisemureren påbegynde sit arbejde. Skal du selv stå for malerarbejdet, sættes dette i gang herefter og har du valgt letbyg, skal der nu opsættes inventar, monteres trægulve med mere.

Håndværker

6. Færdiggøresle og gennemgang

1 - 2 uger før aflevering af huset afholdes en foraflevering, hvor du sammen med byggelederen gennemgår huset.
I den sidste fase kommer et uafhængigt firma og trykprøver huset, således at der kan udarbejdes en energimærkning iht. lovgivning.
Derefter afholdes den endelige afleveringsforretning og du får overdraget nøglen til dit nye drømmehus.
Nu kan evt. bygherreleverancer monteres og installeres.

Stemning Kunder

7. Afslutning og opfølgning

Når vi har modtaget de sidste papirer fra vores samarbejdspartnere, indsendes de til kommunen for at færdigmelde byggeriet. Når huset er færdigmeldt hos kommunen, modtager du BBR-meddelelse. Vi bestræber os på at aflevere huset helt uden fejl og mangler. Skulle der være et par småfejl og mangler ved afleveringen, vil de blive udbedret senest fire uger efter indflytning.
Du er nu ejer af et flot, nyt eurodan-hus, og vi har den glæde at kunne overrække dig nøglen.

Mand afleverer nøgle til kunder
Sådan bygger vi et eurodan-hus. Se rejsen fra første spadestik til huset står færdigt.

Overvejer du at bygge nyt hus?

...så book et uforpligtende møde med en af vores rådgivere. Sammen kan vi skabe overblik over dine muligheder.

Du skal indtaste både dit for- og efternavn
Din e-mailadresse skal være gyldig
Du skal indtaste både vejnavn og husnummer
Du skal udfylde både postnummer og by
Dit telefonnummer skal være 8 cifre
Du skal vælge et salgskontor eller udstillingshus
Du skal vælge en adresse
Du skal vælge en dato
Du skal vælge et tidspunkt

Du skal kende detaljerne

Det vigtigste for os er, at du kender alle detaljerne skridt for skridt gennem byggeriet. Du bygger jo nyt hus for at få det præcist, som du vil have det. Derfor vil du opleve, at vi gør os umage for at informere og spørge dig undervejs, og at vi altid er tilgængelige og klar til at besvare dine spørgsmål.

Her får du et overblik over de syv faser, hvor vi sammen kommer fra husdrøm til drømmehus. 

Husbyggeri handler om at træffe de rigtige valg. Det har vi gjort siden 1978