Eurodanhuse Tømre 2018 73

Byggeskadeforsikring

Når du bygger med eurodan-huse, kan du sove roligt om natten. Som din professionelle bygherre sørger vi for, at der tegnes en ti-årig byggeskadeforsikring, der holder dig skadesløs, hvis der skulle vise sig fejl ved byggeriet. Det sker helt automatisk som en del af aftalen, og du skal ikke foretage dig noget i den anledning.

Byggeskadeforsikringen løber fra den dag, du overtager huset og ti år frem. Forsikringen følger huset og vil således også gælde for en ny ejer, hvis du sælger huset inden for de ti år.

Vi guider dig med vores erfaring og viden indenfor husbyggeri

Mursten Logo

Hvad dækker en byggeskadeforsikring?

Ifølge loven skal et byggefirma tegne og betale en byggeskadeforsikring, når det opfører et hus for en privat køber. Det er helt rimeligt, at forsikringen er obligatorisk for os, for det er trods alt os, der er de professionelle fagfolk. Du vælger netop et firma som vores for at få høj kvalitet, ekspertise og tryghed.

Forsikringen dækker alvorlige skader, der skyldes fejl under opførelsen. Det kan være forkerte beregninger, fejl i materialerne eller mangler i den håndværksmæssige udførelse. Skaderne dækkes, hvis de vurderes til at være alvorlige i den forstand, at de påvirker husets levetid eller gør huset mindre brugbart. Eksempler på alvorlige skader, der som regel dækkes, er skadelige angreb af skimmelsvamp, sætningsskader og utæt tag.

Når du bygger nyt hus med eurodan-huse, sørger vi for at tegne en byggeskadeforsikring, der dækker, hvis der igennem byggeforløbet skulle opstå skader.

En livsstil og et livsværk, der skal bestå og udvikles igennem de næste mange år

Fagmanden er uvildig og kommer hverken fra forsikringsselskabet eller os. Vedkommende vil gennemgå huset med saglige briller, så du og forsikringen får en nøgtern kortlægning af eventuelle fejl og mangler. Hvis den sagkyndige registrerer skader, indberettes de til forsikringsselskabet, som derefter afgør, om skaderne er dækningsberettigede. Du modtager selvfølgelig både indberetningen og forsikringens skadesoversigt, så du har overblik.

Bliv mere inspireret i vores store katalog

Byggeskadeforsikring ved selvbyg

Hvis du selv står som bygherre på dit projekt, er der ikke lovkrav om at tegne en byggeskadeforsikring. Du er formelt bygherren, når du selv står for at hyre og koordinere de forskellige håndværkere, og i disse tilfælde forventes det, at du selv kender og påtager dig ansvaret for, at huset bygges korrekt.

Du kan godt prøve at forhøre dit forsikringsselskab, om du kan tegne en byggeskadeforsikring som privat bygherre. Hvis de siger ja, bliver prisen sandsynligvis høj, da de vil vurdere deres risiko til at være højere.

Din byggeskadeforsikring dækker før andre forsikringer

Den byggeskadeforsikring, som vi tegner og betaler for, dækker før den husforsikring, som du selv tegner ved indflytningen. Visse typer skader på huset, som husforsikringen normalt ville dække, vil i stedet blive betalt via byggeskadeforsikringen – og det betyder, at du har mulighed for at få en lidt billigere husforsikring.

Samme fordel har du, hvis du sælger dit hus inden for de ti år, byggeskadeforsikringen løber. Der vil være en vis dobbeltdækning i forhold til den ejerskifteforsikring, man normalt tegner ved et salg, og dét er der jo ingen grund til at betale for.

Tag en snak med dit forsikringsselskab om, hvad du kan spare.

Skal vi tage en byggesnak?

Overvejer du at bygge nyt, så book et uforpligtende møde med en af vores byggerådgivere. Sammen skaber vi overblik over dine muligheder.

Ved afsendelse af denne formular, tillader jeg hermed at eurodan-huse må kontakte mig og sende relevant information pr. e-mail. Jeg accepterer samtidig eurodan-huses privatlivspolitik, samt cookiepolitik.
Kan til enhver tid tilbagekaldes