Guligt hus med havudsigt og fliseterrasse

Vand-sikring af dit hjem

Har du også lagt mærke til at det regner mere og mere i Danmark? 

Når du bygger nyt, har du mulighed for at fremtidssikre dit hus mod vand. Problemet med øget nedbør bliver større og større, og det blev der ikke tænkt på, da man byggede huse for bare 20 år siden.

Med et nyt hus sikrer du dig også mod, hvad der end må komme. I forhold til større mængder regnvand og stigning af grundvandet. 

Klimaændringerne er kommet for at blive, og derfor er det værd at overveje, hvordan du vil sikre din bolig mod vandmasserne. 

Herunder kan du læse lidt om, hvilke muligheder du får ved at bygge med eurodan-huse.

 

Vi holder dig i hånden igennem hele dit byggeforløb

Dreng der fiske i andedam

Vælg den rigtige byggegrund

Når du bygger nyt, har du mulighed for at vælge den helt rigtige byggegrund. Her skal du gå udenom byggegrunde, der ligger under vejens niveau, og som ligger nederst i et meget skrånende terræn. Når hus og grund ligger rigtigt i forhold til terrænets fald, undgår du at få alt vandet fra vejen, og fra husene på den anden side af vejen, som ligger højere.


Bonus information: Det kan være svært og dyrt at forsikre et hus, der ligger særligt udsat i forhold til både grundvand og regnvand.

Hos eurodan-huse kan du få råd og vejledning, når du skal finde din byggegrund. På den måde sikrer du, at den byggegrund, du ender med, er den helt rigtige.

mark med halmballer

Placering af huset

Når man taler om placering af huset, kan det både være, hvor på byggegrunden huset skal ligge, og hvor højt man placerer huset på grunden. Placeringen af huset kan have stor betydning for, hvor godt huset kan klare eksempelvis voldsomme regnskyl.

Hvis din grund ligger udsat i forhold til opstigende vand, kan det være en god idé at vælge en højere sokkel. På den måde hæver man huset, og får større afstand til vandmasserne.

Når du vælger en højere sokkel, betyder det ikke, at huset kommer til at svæve en halv meter oppe, og at du får en stor grim grå kant. Der vil stadig kun være 15 cm synlig sokkel. Den ekstra sokkel bliver skjult under et lag jord, hvilket yderligere giver mulighed for at lave fald væk fra huset. Hos eurodan-huse vil vi typisk lave fald den første halvanden meter væk fra huset. På den måde er huset yderligere sikret, fordi vandet i høj grad vil løbe væk af sig selv.

Du har desuden mulighed for at placere huset strategisk og hensigtsmæssigt på byggegrunden. Ved at placere huset højt på byggegrunden danner terrænet et naturligt fald, der leder vandet væk.

Byggegrund Fundament

Dræn

For yderligere at sikre dit nye hjem kan du vælge at lægge dræn. Her er mulighed for både omfangsdræn og overfladedræn. Begge dræn består af et rør med en masser huller i. Rørene er pakket ind i filtdug, så der ikke trænger jord ind i hullerne. Når det regner, kan vandet trække ind i rørene, og med det rigtige fald på drænet flyder vandet derhen, hvor du ønsker.

Omfangsdrænet sikrer huset mod opstigende grundvand. Drænet ligger helt nede ved bunden af soklen, og sørger for at soklen ikke står i vand nedefra. At lægge omfangsdræn er dyrt og besværligt ved en eksisterende bolig. Der skal graves langt ned, haven ødelægges og eventuel terrassebelægning skal fjernes og lægges om. Desuden må man kun grave ca. 4 meter af soklen fri ad gangen, da der ellers er fare for at gøre skade på huset. Derfor er det en stor fordel at lægge drænet i forbindelse med nybyg.

Vores erfaring giver dig et vellykket byggeforløb

Overfladedræn er til for at aflede regnvand fra det øverste terrænlag. Dette dræn sørger altså for at den øverste del af soklen er tør, og at du ikke oplever at soklen står i vand, som du ser nogle steder, hvor kloakken og jorden ikke kan tage mere vand. Der er mulighed for at koble nedløbsrøret til drænet, så dit regnvand ikke belaster de offentlige systemer.

Principskitse Dræn Kvadrat

Helhedsløsning til overdækning

Når du bygger nyt, har du mulighed for at få en pæn og gennemtænkt løsning i forhold til overdækket terrasse og garage eller carport. Du kan fx vælge en integreret løsning, så din garage eller carport bliver en naturlig forlængelse af huset og måske nærmest ikke kan ses. Det samme kan du gøre med eksempelvis en overdækket terrasse. Når løsningen tænkes ind fra begyndelsen, får du et pænere udtryk end fx ved montering efterfølgende.


Ved at vælge disse løsninger til får du mulighed for at gå tørskoet fra bilen til garagen, og du kan sidde i ly for regnen og på den måde forlænge sommeren på terrassen.

BOOK MØDE

Vil du høre mere om dine muligheder for at sikre din nye bolig? Book møde med en byggerådgiver

Ved afsendelse af denne formular, tillader jeg hermed at eurodan-huse må kontakte mig og sende relevant information pr. e-mail. Jeg accepterer samtidig eurodan-huses privatlivspolitik, samt cookiepolitik.
Kan til enhver tid tilbagekaldes

Mulighed for grønnere tiltag

Hvis du har lyst til at gøre noget godt for klimaet og samtidig hjælpe dig selv med at holde din grund tør, så er en god mulighed at håndtere regnvandet på egen grund. Hvis du selv sørger for bortledning af regnvandet, kan du undgå at belaste det offentlige system, og dét er godt for klimaet.

Ved et nybygget hus får du separat kloakering fremfor fælles kloaksystem. Det betyder, at beskidt vand (som toiletvand, brusevand) ikke blandes med rent vand (regnvand). Ved at holde de to separeret skaber du ikke en unødigt stor mængde vand, der skal renses. Derved skal der bruges mindre energi på rensningen, og du skåner de gamle offentlige rensningsanlæg, der ikke er gearet til den mængde vand, vi afleder i dag.
Du kan håndtere dit regnvand på flere måder. Fx kan du etablere et regnbed, en faskine eller en regnvandsbeholder.

Regnbede ser vi mest i offentlig sammenhæng. De kræver den rigtige hældning på grunden for at være effektive, og derfor er det ikke lige tilgængeligt for alle. Der kan graves regnbed i hvilken som helst have, men det bør ikke etableres, hvor det kræver store ændringer i terrænets fald. I sådan et tilfælde bør man søge efter andre løsninger.

Vi guider dig med vores erfaring og viden indenfor husbyggeri

Vi oplever en stigende efterspørgsel på faskiner. En faskine kan laves på flere måder, og hos eurodan-huse laves faskiner ved hjælp at regnvandskassetter. Der graves et stort hul i jorden, hvori kassetterne placeres. Kassetterne kan beskrives som plastikkasser med perforerede plastrør. Kassetterne bliver dækket med dug, så der ikke trænger jord og skidt ind i kasserne. Størrelsen på hullet der skal graves og antallet af faskiner tager udgangspunkt i huset og grunden og kan derfor være forskelligt fra hus til hus og grund til grund. Faskinen kobles til nedløbsrørene. Når faskinen er etableret dækkes den med jord, og der kan sås græs eller andet, så det ikke ses.

Når det regner, fyldes det hulrum faskinen skaber med overskydende vand, som gradvist siver ned i undergrunden, og på den måde belastes det offentlige system ikke.

En tredje løsning er en nedgravet regnvandsbeholder, hvor du har adgang til det vand, der samles fra taget. Vandet kan fx bruges til havevanding og bilvask. Vandet kan også kobles til toilettet, og anvendes når du skyller ud, eller til vaskemaskinen. Regnvand er uden kalk, og derfor også mere skånsomt for eksempelvis vaskemaskinen. Samtidig sparer du også på de mængder af drikkevand, du bruger.