3d visualisering af længehus

Energiberegning 

Der skal laves en energiberegning for ethvert nybygget hus i Danmark. Det siger loven. Energiberegningen sikrer, at dit hus overholder reglerne i Bygningsreglementet med hensyn til energiforbrug – og at du kan se frem til en optimal varmeøkonomi og en minimal belastning af miljø og klima. 

I en energiberegninger arbejder man med det, der kaldes energirammen. Den er et samlet udtryk for, hvor meget energi dit hus har behov for at få tilført til opvarmning, køling, ventilation og varmt vand. Belysning regnes ikke med ved fastlæggelse af energirammen. 

 

Vi holder dig i hånden igennem hele dit byggeforløb

Eurodanhuse Tømre 2018 86

Når energirammen beregnes, indgår en lang række forhold, så som:

Vi guider dig med vores erfaring og viden indenfor husbyggeri

Energiberegning af nyt hus

Allerede når du søger om byggetilladelse, skal der foreligge en energiberegning. Den skal vise, at huset kommer til at opfylde den gældende energiramme, og den indsendes sammen med ansøgningen om byggetilladelse. Uden denne beregning får byggeriet ikke grønt lys til at gå i gang.

Du må godt selv udføre en energiberegning, men det er ret kompliceret, og langt de fleste hyrer en konsulent til arbejdet. Det koster naturligvis nogle tusinde kroner. Men, når du bygger et eurodan-hus, sørger vi for, at energiberegningen bliver behørigt udarbejdet og indsendt. Det er en del af den samlede pakke, du får hos os. Du skal altså ikke bekymre dig om noget, blot vide, at der bliver taget professionel hånd om energiberegningerne.

Energiberegningen er kun første skridt

Når huset står færdigt, gælder det selve energimærkningen. Det er den afsluttende kontrol af, at huset faktisk overholder betingelserne i byggetilladelsen. Denne kontrol skal udføres af en uvildig energikonsulent, som ikke må være den samme, som udførte den indledende energiberegning. 

Energimærket er afgørende for, at du kan få en ibrugtagningstilladelse af kommunen. Her kan du læse mere om energimærkning.

Energiberegning af tilbygning

Hvis du på et tidspunkt vælger at udvide dit hus med en tilbygning, kan det påvirke den samlede energiramme og dermed dit energimærke. For at få byggetilladelse skal dit hus, efter tilbygningen er gennemført, stadig overholde reglerne om energiforbrug, så du bør rådføre dig med en byggerådgiver, inden du går i gang. Det er den bedste måde at sikre dig en let og nogenlunde hurtig sagsbehandling hos kommunen.

Vil du holdes opdateret?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev - og få relevante informationer om nye udstillingshuse, kampagnetilbud og arrangementer for nybyggere.

Ved afsendelse af denne formular, tillader jeg hermed at eurodan-huse må kontakte mig og sende relevant information pr. e-mail. Jeg accepterer samtidig eurodan-huses privatlivspolitik, samt cookiepolitik.
Kan til enhver tid tilbagekaldes